16 दिवस झाले काकडी लावून उगवली आहे यानंतर काय काळजी घ्यावी किंवा फवारणी किंवा आळवणी माहिती द्यावी

16 दिवस झाले काकडी लावून हिथुन पुढे आळवणी फवारणी ड्रीपद्वारे अवषध कोणती सोडावी काकडी ची व्हरायटी सागर आहे

काकडी पिकाची पांढरी मूळ वाढीसाठी रुटमॅक्स @२५० ग्रॅम + १९:१९:१९ विद्र्यावे खत @१ किलो/१०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबकद्वारे सोडावे