रोग

gohu pandhara padhne

पिकात रोगाची लक्षणे नसून पाण्याची कमतरता आहे. पाणी व्यवस्थापन करावे.

1 Like