ह्या खता सोबत गांडूळ खताचा वापर केला तर चालेल? साधारण खोडा पासून कीती अंतरावर खत घालावं

ह्या खाता सोबत गांडूळ खताचा वापर केला तर चालेल? खोडा पासून किती अंतरावर खत घालावं.

चालू शकते केवळ गांडूळ खत वापरताना त्यात हुमणी कीड असू नये. खोडापासून साधारण एक ते दीड फुट लांब मातीत मिसळून द्यावे.

1 Like