बाजार भाव

कापूस,तूर, व सोयाबीन दररोज चे बाजार भाव दाखवायला पाहिजे

मागील आठवड्यात आम्ही दररोज टाकत होतो पण शेतकऱ्यांच प्रतिसाद कमी असल्याने बंद केले आहे.
उद्यापासून वरील पिकांचे बाजारभाव अद्यावत केले जाईल.

1 Like

कापूस,तूर, व सोयाबीन दररोज चे बाजार भाव दाखवायला पाहिजे