हरबरा मर

दुसरा स्प्रे कोणता घ्यावा?

पहिली फवारणी कोणती केली होती ?

Aliette fungicide
Emamectin kitnashak
Tata bahaar

कमी होईल. इतर बुरशीनाशक वापरले तरी देखील या अवस्थेत नियंत्रण मिळवणे कठीण जाते. केवळ खर्च वाढतो अपेक्षित परिणाम मिळत नाही.