गहु पिवळा पडतो आहे काय करावे

गहु पिवळा डांबिस आहे काय करावे

रोपांची मुळी निरीक्षण करून बघा सहज निघून येत असेल तर वाळवीची लक्षणे असू शकतात किंवा रोपांचे शेंडा सहज निघून आल्यास खोड माशी/ खोड कीडची किंवा तांबेरा रोग लक्षणे असू शकतात.

नियंत्रण
क्लोरोपायरीफॉस ३०%@४० मिली + रेडोमिल गोल्ड @३० ग्रॅम/१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.