खुडनी

डॉलर हरबऱ्याची खुडनी किती दिवसांनी करावी

chana

हरभरा पिकाची शेंडे खुडणी पेरणी नंतर ४५- ५५ दिवसांनी करावी