कोणती खते टाकावी

माझी बाग लावून 25 दिवस जाले आहेत आता वाढी साठी कोणती खते टाकावी