पिवळ पणा

कपाशीचा शेंडा पिवळा पडून राहिला

टोबॅको स्ट्रीक व्हायरस रोगाची लक्षणे आहेत. या रोगाचा प्रसार पांढरीमाशी मार्फत होतो.

पांढरीमाशी नियंत्रणाचे उपाय

१)पांढरी माशी नियंत्रणासाठी व निरीक्षण करिता एकरी @२० पिवळे चिकट सापळे लावावे.
२) रोग ग्रस्त ( कोकडा ) झालेली झाडांची शेंडा खुडणी करून नष्ठ करावी त्यामुळे निरोगी झाडावर विषाणू चा प्रसार होणार नाही.

३) अ) स्पायरोमेंसिफेन २२.९ %EC (ओबेरॉन )@१० मिली , किंवा
ब) डायफ़ेथुरॉन ५० % WP (पोलो, पेगासस )@२० ग्रॅम, किंवा
क) इमिडाक्लोप्राईड १७.८ % SL(टाटा माणिक , कॉन्फिडर )@७ मिली किंवा
ड )असाटामाप्राईड २० % SP (शार्प , प्राईड, इनोव्हा )@५ ग्रॅम /१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.