झाडे सुकत आहेत

झाडे खुप सुकत आहेत काय करावे लागेल

फोनद्वारे माहिती देण्यात आलेली आहे.