पानावर बुरशी पडली आहे

पानावर बुरशी पडली आहे

किडीची कोष अवस्थेचे आवरण आहे. तुरळक ठिकाणी आढळून येतात. या पासून पिकांना पिकांना कोणतेही नुकसान होत नाही.