कापूस पिकास दुसऱ्या शेतातील फवारणी चा प्रभावाने शेंडा करपत आहे काय उपाय करावे

कापूस पिकास दुसऱ्या शेतातील फवारणी चा प्रभावाने शेंडा करपत आहे काय उपाय करावे

कृपया पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.

कृपया पिकाचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.