किड पाने कातरत आहे

उपाय सांगा

तूर पिकावरील हि प्रमुख कीड नाही.