रोग

ह्या रोगासाठी उपाय काय आणि हा कोणता रोग आहे

अशी किती प्रमाणात आहे झाडे.फवारणी कोणती केली होती यापूर्वी.