पाने लहान पडत आहेत

टोबॅगो व्हारस आहे का आणि काय करावे

1 Like

जवळपास कोणी तणनाशकाची फवारणी केली आहे का ?