फोटो स्पर्धा (रब्बी हंगाम) २०२२

फोटो स्पर्धाचे बक्षीस कधी मिळेल?

1 Like

:thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:

भोकरदन व जाफराबाद यापैकी एका ठिकाणी स्पर्धेचे बक्षिस लवकर पोहचेल. बक्षिस वितरण संदर्भात तुम्हाला आमच्या प्रतिनिधींकडून फोन येईल.

1 Like

ok sir👍