उपाय सुचवा

अळी पाने खात आहेत

1 Like

कृपया कीड सहित पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार सल्ला देण्यात येईल.