मका वर अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे

मका व अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे मकाचे शेंडे खाल्ल्या सारखे होत आहेत व चारा उत्पादन कमी होत आहे …उपाय सांगा…

शेतात एकरी एक प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा तसेच कामगंध सापळे @२०/एकरी लावण्याची सोय करावी.

जर किडीच्या संख्येने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (१० % नुकसान )असेल तर खालील कोणत्याही एका कीटकनाशक ची फवारणी करावी.

१ ) क्लोरोपायरीफॉस ५० % + सायपर मेथ्रीन ५ % EC (हमला, डबल स्टार ,कोरंडा ५०५ )@२० मिली

२ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली

  1. इमामेक्टीन बेनझोइट ५ %SG (स्टारक्लेम, प्रोक्लेम, मिसाईल )@५ ग्रॅम + क्लोरोपायरीफॉस २० % EC @३० मिली.

डेलीगेट (स्पिनेटोरम 11.7% SC)@३ मिली

वरील सर्व मात्रा प्रति दहा लिटर पाण्यासाठी देण्यात आलेली आहे.

बरेच शेतकरी वर्ग रोपे अवस्थेत मका पिकात लष्करी अळी नियंत्रणासाठी चुना वापरताना दिसत आहे व त्यांना त्याचे थोड्याफार प्रमाणात परिणाम सुद्धा पाहायला मिळत आहे. एकरी @१ किलो चुना ची धुरळनी करावी.