पीक जोडा

कोथिंबीर माझे पीक मध्ये डिस्पले hot nahi

आम्ही त्यावर काम करत आहोत, कीड रोग व अनद्र्व्ये व्यवस्थापन संदर्भात काही अडचणी असेल तर कृषी संवाद मध्ये पोस्ट करू शकता.