नारळाच्या झाडाला तौर येतो आणि जळून जातो

नारळ लागत नाहीत

किती वर्षाचे झाड आहे?

1 Like

नाराळाचे झाड 7वर्षाचे आहे