किड आणि मवा

किड आणि मवा आला आहे मी कोणते औषध फवारणी करु

1 Like

मावा किड नियंत्रण करिता थायमेथॉक्झाम २५% (अक्ट्रा) @१० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

:dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::pensive::pensive::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy: