कांदा

कांदा पात पाडण्यासाठी काय करावे .

शक्यतो बरेच शेतकरी पात हाताने पाडतात काही पायाने तुडवतात. तर काही टाकी फिरवतात.