तननाशक

भुईमुंग वरील तननाशक आहे का

शक्यतो खुरपणी व कोळपणी करून तण नियंत्रण करावे.