केसाळ कानी

ज्वारी पिकामध्ये कंसाला कान्ही का येते

पेरणी करताना काही बियामध्ये कांन्ही रोगाच्या बुरशीची स्पोर मिश्रण झालेले असते. त्यामुळे कणीस भरताना कांन्ही रोगाचे लक्षणे दिसतात. उपाययोजना करिता फार्मप्रीसाईज अॅप च्या पेस्ट & डिसीज लायब्ररी संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे.

1 Like