हरभरा वर पाने करपून गेली आहेत

हरभरा वर पाने करपून गेली आहेत

थंडी व धुके मुळे हे प्रमाण वाढलेले आहे.
व सोबत मर रोगाचे प्रमाणसुध्दा दिसत आहे.
मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी संपूर्ण मार्गदर्शन ऍप मध्ये पेस्ट डिसिज लायब्ररी स्वतंत्र देण्यात आलेली आहे.