कांद्याची पात करपुन जात आहे

कांद्याची पात करपुन जात आहे यासाठी कोणत्या उपाय करावा

पिकांचे फोटो अपलोड करा.