घाटे अळी पडली

घाटे अळी वर उपाय काय करावा फवारणी कोणती करावी

घाटेअळी नियंत्रण करीता शेतात एकरी@२५ पक्षी थांबे व १० कामगंध सापळे लावावे.

मोठ्या अळ्या हाताने वेचून नष्ट करावी. बिव्हेरिया बॅसियाना, मेटारायझिम अॅनिसोपिली५ मिली/ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

किडीने आर्थिक संकेत नुकसानीची पातळी ओलांडली असेल तर

खालील किटकनाशकाची फवारणी करावी.

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% SG(प्रोक्लेम, मिसाईल) @५ ग्रॅम किंवा फ्लुबेनडायामाईड ३९.३५% (फेम)एस.सी ५ मिली किंवा फ्लुबेनडायामाईड २०% (टाकूमी)@१० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.