कांदा

कांदा पिकातील पाने खराब होत आहे

@ कृपया पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन दिले जाईल.