अर्जुन चव्हाण

या मका पिकावर आळी चा प्रभाव कुठे कुठे दिसतोय यावर उपाय म्हणून कोणती फवारणी करावी

अमेरिकन लष्करी अळी प्रादुर्भाव झालेलें आहेत .
**शेंद्रीय नियंत्रणात खालीलप्रमाणे नियोजन करावे **

शेतात एकरी एक प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा तसेच कामगंध सापळे @२०/एकरी लावण्याची सोय करावी.
अळीचे पतंग मोठ्या प्रमणात पकडण्यासाठी हेक्टरी @१ प्रकाश सापळ्याचा वापर करावा.
मोठ्या अळ्या हाताने वेचून नष्ट करावी.

मेटारायझिम अॅनिसोपिली@५० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

जर किडीच्या संख्येने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (१० % नुकसान )असेल तर खालील कोणत्याही एका कीटकनाशक ची फवारणी करावी.

१ ) क्लोरोपायरीफॉस ५० % + सायपर मेथ्रीन ५ % EC (हमला, डबल स्टार ,कोरंडा ५०५ )@२० मिली

२ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली

  1. इमामेक्टीन बेनझोइट ५ %SG (स्टारक्लेम, प्रोक्लेम, मिसाईल )@५ ग्रॅम + क्लोरोपायरीफॉस २० % EC @३० मिली.

डेलीगेट (स्पिनेटोरम 11.7% SC)@३ मिली

वरील सर्व मात्रा प्रति दहा लिटर पाण्यासाठी देण्यात आलेली आहे.