गुलाबाची पाणी अशी का सुकत आहेत?

माझ्या गुलाबाच्या फुलांना काय झालं आहे?

app test