कापसाचे भाव

भोकरदन आणि सिल्लोड चे कापूस बाजार भाव का दाखवत नाही

जोपर्यंत मार्केट कमिटी (कृषि उत्पन्न बाजार समिती ) लोकल पातळी वरील बाजार भाव अपडेट करत नाही टो पर्यंत बाजारभाव दाखवत नाही.