हरभरे फुलाच्या अवस्थेत असताना पिवळी पडून राहिली

हरभरे पिवळे पडून राहिली त्यावर उपाय काय

करपा रोगाची लक्षणे असू शकतात.
नियंत्रण करिता प्रोपीकोनॅझोल २५% @१० मिली + अमिनो असिड @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.