झाड पानावर पिवळे टिपके पडत आहे

औषध सांगावे झाड हिरवे गार व्हायला पाहिजे

नवीन फुट निघताना पिवळी निघतात.
पानावरील पिवळे ठिपकेचे जवळून फोटो अपलोड करा.