हरभरा

हा कोणता रोग आहे जास्त प्रमाणात हरभरा पिकात दिसतोय

1 Like

जमिनीत जास्त प्रमाणात ओलावा असेल तर पाने थोड्याफार प्रमाणात पिवळी पडतात.
वरीलप्रमाणे लक्षणे मोठ्या प्रमाणत असेल तर रोको (मिथिल थायफीनेट ७०%)@२५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

please reply

roco aani bioveta favarni karavi 90% result

कॉलर रॉट आहे.

१) नियंत्रण करिता प्रादुर्भाव ग्रस्त रोपटे काढून नष्ट करावी.
२) ट्रायकोड्रामा या जैविक बुरशीचा वापर एकरी @२ किलो चांगल्या कुजलेल्या शेणखतात @१०० किलो मिश्रण करून मातीत मिसळून द्यावे.

३) विटावॅक्स पॉवर (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% DS)@३० ग्रॅम+ ह्युमिक असिड @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून प्रत्येक ओळीत ड्रेंचींग करावी. ड्रेंचींग पाठीवरच्या पंपाच्या सहायाने नोझल ढिली करून करावी.

ज्या ठिकाणी मर रोगाची लक्षणे दिसत असतील अशा ठिकाणी ताकत (हेक्साकोनाझोल 5% + कॅप्टन 70% WP )**@**४० ग्रम/१० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी घालावी.