पाणी

मी मका ठिबक वर लागवड केली आहे तिला आता सरीने पाणी दिले तर चालेल का सर माझ्याकडे पाणी भरपूर आहे

हो चालेल.