मोसंबी कलमा पिवळ्या पडत आहे

मोसंबी कलमा पिवळ्या पडत आहे काय करावे

सूक्ष्म अन्नद्रव्येची कमतरता आहे तसेच नवीन पालवीवर सीट्रस सायला या रस शोषक किडीचे सुद्धा प्रादुर्भाव असू शकतो.

अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
१) १०० किलो शेणखत + १० किलो DAP एकत्रित मिश्रण करून रोपाच्या बुंध्याशी मिसळून द्यावे.
२) मिकल्नेफ ३२ किंवा मिक्षॉल (सूक्ष्म अन्नद्रव्ये )@२० ग्रॅम + थायमेथोक्झाम २५%( अक्ट्रा)१० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.