हरबरा

हरबरा पिकावरील या आलीसाठी कोणती फवारणी घ्यावी

तंबाखू वरील पाने खाणारी अळी आहे. (Tobacco leaf eating caterpillar)

एकात्मिक नियंत्रण
१) आकाराने मोठ्या दिसणाऱ्या अळ्या हाताने वेचून नष्ट करावी.
२) शेतात “टी” आकाराचे एकरी @२० पक्षी थांबे उभी करावी.
३) अळीचे पतंग मोठ्या प्रमाणात पकडण्यासाठी एकरी@१० कामगंध सापळ्यांचा वापर करावा.
४) हेक्टरी @१ प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा.
५) जर किडीने आर्थिक नुकसानीची संकेत पातळी ओलांडली असेल तर खालीलप्रमाणे फवारणीचे नियोजन करावे.
अ) इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% (मिसाईल, प्रोक्लेम) @ १० ग्रॅम किंवा क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

1 Like