हरभरा

मर रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती औषध फवारणी करावी.

१) मर लागत असलेली व वाळत असलेली रोपे काढून टाकावी त्यामुळे निरोगी रोपावर प्रसार होणार नाही.
२) ट्रायकोड्रामा या जैविक बुरशीचा वापर एकरी @२ किलो चांगल्या कुजलेल्या शेणखतात @१०० किलो मिश्रण करून मातीत मिसळून द्यावे.
३) विटावॅक्स पॉवर (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% DS)@३० ग्रॅम किंवा रोको (थायोफेनेट मिथाइल ७० % WP)@३० ग्रॅम+ ह्युमिक असिड @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून प्रत्येक ओळीत ड्रेंचींग करावी. ड्रेंचींग पाठीवरच्या पंपाच्या सहायाने नोझल ढिली करून करावी.

टिप : ट्रायकोड्रामा कृषी सेवा केंद्रातून न घेता नामांकित उत्पादन करणाऱ्या कृषी विज्ञान केंद्र येथून घेतल्यास चांगल्याप्रकारे परिणाम मिळू शकेल.