हरभरा उबळु राहेला

हरभरा पिवळा होत आहे तर हा कोणता रोग आहे का बुरशी आहे आणि कोणती फवारणी करावी

3 Likes

मर रोगाची सुरुवातीला रोपे पिवळी पडतात.व कालातंराने वाळतात व उबाळून किंवा उधळून जातात.

उपाय
१) मर लागत असलेली व वाळत असलेली रोपे काढून टाकावी त्यामुळे निरोगी रोपावर प्रसार होणार नाही.

२) ट्रायकोड्रामा या जैविक बुरशीचा वापर एकरी @२ किलो चांगल्या कुजलेल्या शेणखतात @१०० किलो मिश्रण करून मातीत मिसळून द्यावे.

३) विटावॅक्स पॉवर (Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% DS)@३० ग्रॅम+ ह्युमिक असिड @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून प्रत्येक ओळीत ड्रेंचींग करावी. ड्रेंचींग पाठीवरच्या पंपाच्या सहायाने नोझल ढिली करून करावी.

४) रोको (थायोफेनेट मिथाइल ७० % WP)@३० ग्रॅम + ब्लू कॉपर (कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ५० WP)@ ३० ग्रॅम + ह्युमिक असिड @३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून प्रत्येक ओळीत ड्रेंचींग करावी. ड्रेंचींग पाठीवरच्या पंपाच्या सहायाने नोझल ढिली करून करावी.

1 Like