कांदा पिकाची माहिती देण्यात यावी

कांदा पीक साठी रोग व किडी नियंत्रण साठी व खत व्यवस्थापण संदर्भ करिता मार्गदर्शन करण्यात यावे

कांदा खत व्यवस्थापन ******

कांदा पिकासाठी हेक्टरी १०० :५० :५० (नत्र, स्पुरद व पालश ) शिफारश केलेली आहे.

एकरी (४० :२०:२०)

पेरणी /पुनर्लागवडी दरम्यान एकरी (२० :२०:२० ,नत्र, स्पुरद व पालश ) म्हणजेच ५० किलो DAP, ४० किलो MOP आणि ४० किलो युरिया पेरणी दरम्यान द्यावे.

उर्वरित २० किलो नत्र म्हणजे ४० किलो युरिया ३० व ४५ दिवसांनी विभागून द्यावे.