भाव

बाजार भाव कळवावे महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार

ठिकाण किमान कमाल सर्वसाधारण
पुणे (मांजरी) 1500 2000 1750
औरंगाबाद 1000 1600 1300
मुंबई (फळ मार्केट) 2000 3500 2750