कांद्याला काय तरी झालंय

माझा कांदा रोप मान टाकायला सुरवात झाली आहे…हे कशा मुले होत?

1 Like

माझे कांद्याचे रोप जळत आहे

App test