पाने करपतात काय करावे

पाने करपून हळदीची पाने कोरडी पडत आहे कृपया उपाय सांगा

फोन द्वारे माहिती देण्यात आलेली आहे.