बाजारभाव

मका पिकाची बाजारभाव

महाराष्ट्रामधील प्रमुख बाजारपेठेत कमीत कमी १३०० ते जास्त १६५० पर्यंत आहे. सर्वसाधारण बाजार भाव १४०० पर्यंत आहेत.