पात पिवळ्या व पिळायला लागली आहे

पाती पिवळ्या व पिळायला लागली आहे त्यावर उपाय सांगावा

पात पीळ पडणे हे कोलोट्रीटीकम या बुरशीमुळे होतात.
नियंत्रण करिता मेटालाक्झील ८% + मोन्कॉझेब ६४% (रेडोमिल गोल्ड, मास्टर)@३० ग्रॅम + फिप्रोनील ५ %(रीजेंट)@३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

वरील फवारणीनंतर एका आठवड्याच्या अंतराने फेरस सल्फेट @३० ग्रॅम+ हेक्झाकोनॅझोल ५% (contrafplus)@३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.