पात वाकडी होत आहे

पात वाकडी होत आहे तरी उपाय सुचवावा

पात पीळ पडणे हे कोलोट्रीटीकम या बुरशीमुळे होतात.
नियंत्रण करिता मेटालाक्झील ८% + मोन्कॉझेब ६४% (रेडोमिल गोल्ड, मास्टर)@३० ग्रॅम + फिप्रोनील ५ %(रीजेंट)@३० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.