किड व रोग सल्ला

माझ्या पिकावर तांबोरा रोग पडला आहे उपाय सुचवा

पिकाचे फोटो अपलोड झालेला नाही.
कृपया पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.