रोग नियंत्रण

गुलाबी बोंडाळीचे नियंत्रण

कापूस पिकाचे सध्याची जर अवस्था छान असेल तर अंपलिगो@१० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.