बियाणे

हरभरा या पिकाकरिता एकरी बियाणे किती वापरावे?

हरभरा पेरणीसाठी हेक्टरी ७५ ते ८० किलो बियाणे शिफारस आहे. त्यानुसार नियोजन करावे.
एकरी ३० किलो पर्यंत पेरणीसाठी शिफारस आहे.