कीड रोग

आम्हाला यावरील पूर्ण माहिती हवी

गहू वरील कीड व रोग संधर्भात ॲप मध्ये पेस्ट लायब्ररी दिलेली आहे.